Vạn Kiếm Trũng

16/11/2023


Mặc dù Võ lâm 2 - Hỏa Vũ là phiên bản năm 2008 nhưng để tăng sự hấp dẫn cùng như mang tới sự trải nghiệm thật tuyệt vời, chúng tôi đã cập nhật thêm tính năng vượt ải Vạn Kiếm Trũng.

Vạn Kiếm Trũng sẽ được cập nhật cách tham gia để tăng thêm tính thử thách và bổ sung nhiều phần thưởng như: Lôi Hổ Tinh Phách, Huy Chương Anh Hùng, Kim Xà cấp 4,...

Nội dung Chi tiết
Hình thức
vượt ải

Có 2 hình thức vượt ải mà nhân sĩ có thể chọn:

 • Vượt ải thường: Tiêu hao 15 điểm Tinh lực/nhân vật.
 • Vượt ải Thiên Kiêu: Đội trưởng tiêu hao 3 Thiên Kiêu Lệnh.
Rương
 • Rương Đồng và Rương Bạc xuất hiện ở ải 1, 2, 3.
 • Rương Vàng xuất hiện ở ải 4.
Hồi Sinh Tiêu hao 1 Thiên Kiêu Lệnh/lần
Phần thưởng Thay đổi toàn bộ phần thưởng

Hướng dẫn tham gia

Bước 1
  • Khi đã đủ điều kiện tham gia, đội trưởng đến gặp NPC Thần Giáo Hắc Tổng Quản để tiến hành báo danh.

Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Báo danh thành công tại NPC Thần Giáo Hắc Tổng Quản.
Bước 2
  • Đội trưởng đến gặp Giang Biệt Hạc để kích hoạt mở ải thứ nhất: Sát thủ Đinh Mã Dũng.

Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Khi mở ải sẽ xuất hiện Thương Ưng Phong Ấn.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 3

Phong ấn được mở sẽ xuất hiện 03 đợt thủ vệ, đồng đạo phải hạ gục các quái này.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 4

Sau khi hạ gục 3 đợt thủ vệ, sẽ xuất hiện Đinh Mã Dũng Thống, đồng đạo cần phải hạ gục Đinh Mã Dũng Thống.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 5
  • Hạ gục Đinh Mã Dũng Thống sẽ vượt qua thành công ải thứ nhất.

Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Qua ải thành công sẽ xuất hiện bảo rương, đồng đạo nhấp vào bảo rương để nhận thưởng.
Bước 6
  • Đội trưởng tiếp tục đối thoại với Giang Biệt Hạc để mở ải thứ hai: Kiếm Trũng Cơ Quan.

Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Sau khi mở ải sẽ xuất hiện Thanh Long Phong Ấn.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 7

Tiếp tục hạ gục 03 đợt xuất hiện thủ vệ.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 8

Sau khi hạ gục 3 đợt thủ vệ, đồng đạo cần tiếp tục phá hủy Bàn Long Cơ Quan.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 9
  • Hạ gục Bàn Long Cơ Quan sẽ vượt ải thành công.

Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Xuất hiện bảo rương, đồng đạo mở bảo rương nhận phần thưởng.
Bước 10
  • Đội trưởng tiếp tục đối thoại với Giang Biệt Hắc để mở ải tiếp theo – Hộ Kiếm Kiếm Linh.

Võ lâm Truyền Kỳ II

  • Sau khi ải thứ 3 được mở sẽ xuất hiện Hỏa Phụng Phong Ấn.

Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Phong ấn được mở sẽ xuất hiện Thiên Địa Nhân Tam.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 11
  • Hạ gục Thiên Địa Nhân Tam sẽ vượt ải thành công.

Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Mở bảo rương nhận phần thưởng.
Bước 12
  • Đội trưởng đối thoại với Giang Biệt Hạc để mở ải cuối cùng – Ma Kiếm.

Võ lâm Truyền Kỳ II

  • Sau khi mở ải sẽ xuất hiện Bạch Hổ Phong Ấn.

Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Bạch Hổ Phong Ấn được mở sẽ xuất hiện Ma Kiếm Nô.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 13
  • Hạ gục Ma Kiếm Nô sẽ vượt ải thành công.

Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Mở bảo rương nhận phần thưởng.
 • Khi vượt thành công bốn ải, đội trưởng đến gặp NPC Nhậm Doanh Doanh đối thoại để rời khỏi ải.BẢN QUYỀN TRÒ CHƠI THUỘC CÔNG TY KINGSOFT | JX 2 TIẾU NGẠO PK TÁI HIỆN LẠI PHIÊN BẢN 2014

Phiên bản Võ Lâm Truyền Kỳ 2 - Tiếu Ngạo PK được đầu tư nhất hiện nay

Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng 24/7 - Cam kết máy chủ ổn định, lâu dài và cân bằng tuyệt đối.


Nạp Thẻ Tải Game Đăng Ký Server Mới Hỗ Trợ Đại Lý Xu