Ra Mắt Tính Năng Mảnh Tín Vật

21/12/2023


NPC Liên Quan:

Đông Phương Bất Bại

Tương Dương (178/185)

Biện Kinh (174/177)

Nguồn Gốc:

Hoạt Động / Tính Năng

Số lượng

Trồng cây bát nhã nhỏ

Có tỉ lệ nhận 1 mảnh (khóa)

Trồng cây hạt giống

Có tỉ lệ nhận 1 mảnh (khóa)

Trồng cây bát nhã lớn

3 mảnh

Nộp 16 bát nhã chứng thư

30 mảnh

Thỏ Nướng

Có tỉ lệ nhận 1 mảnh (khóa)

Trả nhiệm vụ Thỏ Nướng

5 mảnh (khóa)

Tài Nguyên Chiến

Pháo Đài Chiến

Chiến trường Nhạn Môn Quan

10 mảnh

(nhận thưởng Quân Công Vinh Dự)

1 mảnh

(nhận thưởng thường)

Vượt ải Thái Hư

30 mảnh (khóa)

Hoàn thành nhiệm vụ Lương Sơn Bạc, Địa Huyền Cung.

5 mảnh

Vận Tiêu

30 mảnh (khóa)

Đổi Thưởng:
BẢN QUYỀN TRÒ CHƠI THUỘC CÔNG TY KINGSOFT | JX 2 TIẾU NGẠO PK TÁI HIỆN LẠI PHIÊN BẢN 2014

Phiên bản Võ Lâm Truyền Kỳ 2 - Tiếu Ngạo PK được đầu tư nhất hiện nay

Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng 24/7 - Cam kết máy chủ ổn định, lâu dài và cân bằng tuyệt đối.


Nạp Thẻ Tải Game Đăng Ký Server Mới Hỗ Trợ Đại Lý Xu