Bổ Sung Phần Thưởng Rương Bạc Khi Vượt Ải

21/12/2023


CẬP NHẬT PHẦN THƯỞNG VƯỢT ẢI LƯƠNG SƠN BẠC, ĐỊA HUYỀN CUNG, VẠN KIẾM TRŨNG

PHẦN THƯỞNG BỔ SUNG VÀO RƯƠNG BẠC:

ĐỊA HUYỀN CUNG

Mảnh Thiên Môn x1

Mảnh Thiên Môn x3

Mảnh Thiên Môn x2

Thiên Môn Kim Lệnh

LƯƠNG SƠN BẠC

Mảnh Thiên Cang x1

Mảnh Thiên Cang x10

Mảnh Thiên Cang x3

Thiên Cang Lệnh

Mảnh Thiên Cang x5

VẠN KIẾM TRŨNG

Mảnh Thiên Cang x1

Mảnh Thiên Môn x1

Mảnh Thiên Cang x3

Mảnh Thiên Môn x2

Mảnh Thiên Cang x5

Mảnh Thiên Môn x3

Mảnh Thiên Cang x10

Thiên Môn Kim Lệnh

Thiên Cang Lệnh

Lôi Hổ Tinh Phách
BẢN QUYỀN TRÒ CHƠI THUỘC CÔNG TY KINGSOFT | JX 2 TIẾU NGẠO PK TÁI HIỆN LẠI PHIÊN BẢN 2014

Phiên bản Võ Lâm Truyền Kỳ 2 - Tiếu Ngạo PK được đầu tư nhất hiện nay

Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng 24/7 - Cam kết máy chủ ổn định, lâu dài và cân bằng tuyệt đối.


Nạp Thẻ Tải Game Đăng Ký Server Mới Hỗ Trợ Đại Lý Xu