Bản Cập Nhật Mới Ngày 05/12/2023

21/12/2023


Cập Nhật Trồng Cây Bát Nhã, Hạt Giống:

Bổ sung thêm phần thưởng Huân Chương Anh Hùng khi trồng thành công cây bát nhã nhỏ, bát nhã lớn 7 hạt giống. (có tỉ lệ nhận được ngẫu nhiên)

Loại Cây Trồng

Có Tỉ Lệ Nhận Được

Bát nhã lớn

2 Huân Chương Anh Hùng

Bát nhã nhỏ

1 Huân Chương Anh Hùng

Hạt giống

1 Huân Chương Anh Hùng

Mở Cửa Hàng Đổi Huân Chương Anh Hùng:

Vật Phẩm

Số Lượng

Tẩy Tâm Thạch Khoáng

1 Huân Chương Anh Hùng

Luyện Lô Thiết Khoáng

1 Huân Chương Anh Hùng

Kim Xà Cấp 3

(thuộc tính ngẫu nhiên)

200 Huân Chương Anh Hùng

Mật Tịch Môn Phái 30% - 3 Phụ Lục

(có thể giao dịch)

1000 Huân Chương Anh Hùng

+ 1000 Xu Tiếu Ngạo

Cập Nhật Tính Năng Vận Tiêu:

Thời Gian

Phần Thưởng

Vận Tiêu Giờ Vàng

(Từ 21h00 đến 22h00)

400 Xu Tiếu Ngạo

Mật Tịch Môn Phái 30%

20 Tẩy Tâm Thạch cấp 3

20 Luyện Lô Thiết cấp 3

Vận Tiêu thông thường

(Từ 22h00 đến 23h59)

200 Xu Tiếu Ngạo

Mật Tịch Môn Phái 30%

10 Tẩy Tâm Thạch cấp 3

10 Luyện Lô Thiết cấp 3
BẢN QUYỀN TRÒ CHƠI THUỘC CÔNG TY KINGSOFT | JX 2 TIẾU NGẠO PK TÁI HIỆN LẠI PHIÊN BẢN 2014

Phiên bản Võ Lâm Truyền Kỳ 2 - Tiếu Ngạo PK được đầu tư nhất hiện nay

Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng 24/7 - Cam kết máy chủ ổn định, lâu dài và cân bằng tuyệt đối.


Nạp Thẻ Tải Game Đăng Ký Server Mới Hỗ Trợ Đại Lý Xu